top of page
system-logistics-truk-container-cargo-ship-cargo-plane-3d-rendering-illustration.jpg

YEŞİL LOJİSTİK

ABC Lojstik, Tüm kaynaklarımızın gelecek nesillerimize en doğal haliyle aktarılabilmesi ve daha sürdürülebilir bir yaşam için çalışmaktadır.

İntermodal Taşımacılık ile ABC, karayolu lojistiğine nispeten doğaya ve yeşile daha az zarar vermekte, her ay en az 450 futbol sahası büyüklüğünde ormanı kurtaracak ve dünyanın etrafında 240 tur atmasını sağlayacak diesel tasarrufu yapmaktadır.

bottom of page