top of page

ÇALIŞMA PRENSİPLERİMİZ

Dürüstlük:
ABC Lojistik, tüm faaliyetlerinde doğruluk, şeffaflık ve yüksek iş ahlakı değerlerini temel alır. İş birliği içinde olduğu tüm taraflardan bu değerlere uygun davranmalarını bekler.

 

Gizlilik:
Şirket, ABC Lojistik'e ve tüm paydaşlarına ait bilgilerin korunmasına büyük önem verir. Bu bilgileri, sadece yetkilendirilmiş kişilerle belirlenen yetkiler dahilinde paylaşır.

 

İnsan Hakları – Fırsat Eşitliği:
ABC Lojistik, hiçbir koşulda kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, rengine, ırkına, milliyetine, ekonomik durumuna, dinine ve diğer inançlarına dayalı olarak ayrımcılık yapmaz.

 

Hukuka Uygunluk:
Şirket, faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına ve uluslararası hukuk kurallarına tam anlamıyla uyum sağlar. Çalışanlara, hukuka aykırı işlere izin vermez ve herhangi bir hukuk ihlaline karışmalarına müsaade etmez.

 

Kalite ve Sürekli Gelişim:
ABC Lojistik, müşterilere sunduğu lojistik çözümlerin kalitesini her zaman garanti altında tutar. Ayrıca, sürekli gelişimi benimseyerek operasyonel süreçleri optimize eder ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefler.

 

Tasarruf İlkesine Bağlılık:
Şirket, faaliyetlerinde ve lojistik projelerinde kaynak kullanımında israfı önlemeyi ve tasarrufa özen göstermeyi ilke edinir. Kararlar alınırken ve iç denetimlerde tasarruf ilkesini dikkate alır.

 

Rekabet:
ABC Lojistik, rekabet hukuku ve etik kurallar çerçevesinde adil ve ahlaki bir rekabeti benimser. Haksız rekabete karşıdır ve yasal ve etik temellerde rekabet eder.

 

Çevre:
Faaliyetlerini çevreye zarar vermeden gerçekleştirmeyi, aynı zamanda ilgili yasal gereklilikleri gözetmeyi amaçlar.

 


Kamuya Yönelik Faaliyetler:
ABC Lojistik, şirketi ve çalışanları olarak kamuya yönelik sorumluluklarını yerine getirir. Resmi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde sürdürür.

 

bottom of page