top of page

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik, gelecek kuşaklara kaynakların sağlıklı bir şekilde aktarılmasını amaçlar. Bu hedefe ulaşmak için, günümüz ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda yapılması gerekenleri belirleyen bir rehber olarak önem taşır. Bu yaklaşım, kaynakları verimli bir şekilde kullanmayı, çevresel etkileri azaltmayı ve toplumun refahını artırmayı içerir. Sürdürülebilirlik, mevcut neslin ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda gelecek nesillerin yaşam kalitesini ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğini gözetmeyi amaçlayan bütünlüklü bir yaklaşımdır.


ABC lojistik ailesi olarak bizde sürdürülebilirlik için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylı Sıfır Atık Belgesi ile faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeye çalışıyoruz.
Tüm atıklarımızı bertaraf ediyor, çevre kirliliğinin önlenmesi amacı ile oluşabilecek atık miktarının en aza indirilmesini, oluşan atıkların yeniden kullanımı veya geri dönüşüme kazandırılmasını sağlıyoruz


"Yeşil Lojistik Belgesi başvurumuzu tamamladık. Bu belge, çevre dostu taşımacılık hizmeti sunduğumuzun güvenilir bir göstergesi olacak. Başvurumuz çevrede enerji verimliliği, emisyon kontrolü, atık yönetimi ve diğer çevresel faktörlere dayanmaktadır. Bu belge, hem müşterilerimize hem de paydaşlarımıza sunduğumuz çevre dostu taşımacılığın kalitesini belirlemede önemli bir rol oynayacaktır."

bottom of page