top of page

ENERJİ POLİTİKAMIZ

ABC ULUSLARARASI TRANSPORT TİCARET VE SANAYİ A.Ş olarak, Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci ile tüm faaliyetlerimizde enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı prensip olarak kabul ederiz.

Bu anlayışla;

  • Sorumlu olduğumuz ulusal enerji mevzuatlarına, uluslararası standartlara ve diğer şartlara tam uyum sağlamayı taahhüt ederiz

  • Enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlamayı amaçlarız.

  • Tüm proseslerimizde enerji ve doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmayı amaçlar, enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmaları ve iyileştirme projeleri ile enerji performansımızı sürekli olarak geliştirmeyi hedefleriz.

  • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, çevresel etkileri en aza indirecek alternatif enerji kaynaklarını değerlendirerek kullanmayı amaçlarız.

  • Enerji ve doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir kalkınma prensipleriyle uyumlu bir şekilde verimli bir biçimde kullanmayı taahhüt ederiz.

  • Kuruluş genelinde çalışanların ve müşterilerin enerji bilincini artırmayı hedefleriz.

  • Enerji kayıplarını en aza indirmeyi, açığa çıkan gazlardan ve atık ısılardan en üst düzeyde yararlanmayı amaçlarız.

  • Satın alınacak ekipman ve hizmetler için enerji verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesini sağlamayı taahhüt ederiz.

  • Dokümante edilmiş Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek, belirli periyodlarda hedefleri gözden geçirip iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

  • Operasyonel ve bakım süreçlerimizi, enerji performansını artıracak malzeme seçimi, enerji verimli sistem tasarımları ve sürdürülebilir hizmet metotlarına odaklanacak şekilde optimize ederiz.

Bu politikanın başarılı bir şekilde uygulanması için tüm çalışanlarımızın katılımını ve desteklerini önemli görüyoruz. İşbu politikayı tüm paydaşlarımıza duyurarak, şeffaf bir şekilde ileteceğiz ve periyodik olarak gözden geçirerek güncelleyeceğiz.

 

 

 

 

ABC ULUSLARARASI TRANSPORT TİCARET VE SANAYİ A.Ş

Ergun BİLEN

Yönetim Kurulu Başkanı

bottom of page